Dé implementatiepartner voor al uw veranderambities.

Dé implementatie
partner voor al uw veranderambities.

Bij PROOVES begrijpen we dat elke organisatie uniek is en dat er geen one-size-fits-all oplossing is voor verandertrajecten. Daarom werken wij nauw met u samen om uw doelstellingen te begrijpen en een oplossing op maat te bieden die past bij uw specifieke behoeften. Wij  ondersteunen u bij elke fase van het verandertraject. Met een breed netwerk van deskundigen hebben wij de kennis en ervaring om u te helpen bij het verbeteren van uw prestaties en het behalen van uw doelen.

Of u nu behoefte heeft aan strategisch advies, procesverbeteringen of cultuurverandering, wij hebben de expertise in huis om u te helpen. Dit doen wij door het inzetten van onze 3 pijlers:

Verandermanagement.

‘Verandering is de enige constante in het leven van een organisatie.’ 

Veranderingen zijn uitdagend en roepen de nodige weerstand op. Onze aanpak is pragmatisch en richt zich op samenwerking, duidelijkheid en het vergroten van acceptatie. Door middel van interactieve werksessies richten we ons op het creëren van motivatie en betrokkenheid, met een goede mix tussen top-down en bottom-up. We begeleiden veranderingen van begin tot eind en helpen bij het creëren van een cultuur van continue verbetering. Onze toolbox aan dienstverlening is heel divers en gebaseerd op de Leading Change Approach en de Prosci ADKAR- methode.

Wij bieden de volgende diensten aan:

  • Verandermanagement scans om de huidige situatie te analyseren en een veranderaanpak op te stellen.
  • Stakeholdermanagement strategie om belanghebbenden te betrekken en coaching voor directie, management en medewerkers.
  • Begeleiding van veranderingen met een verander- en communicatiestrategie, met oog voor alle betrokkenen.

Procesoptimalisatie.

‘Een goed proces is als een geoliede machine die de tand des tijds doorstaat en zorgt voor efficiëntie, consistentie en succes.’

Het optimaliseren van processen is essentieel voor elk bedrijf, ongeacht de sector of bedrijfsgrootte. Dit leidt tot aanzienlijke verbeteringen in efficiëntie, kosten en een scherpere focus op waardecreatie. Bij PROOVES richten we ons op het voorkomen van verspilling in uw processen en het bereiken van significante verbeteringen, met de nadruk op efficiëntie en integratie van medewerkers. Wij kijken naar uw ambities, analyseren de huidige processen, stellen optimalisaties voor, helpen deze te implementeren en zorgen dat de verbeteringen worden gemonitord en geborgd.

We bieden de volgende diensten aan:

  • Uitvoeren van procesaudits door bedrijfsprocessen te analyseren en knelpunten te identificeren, en het leveren van een gedetailleerd adviesrapport met concrete aanbevelingen.
  • (Her)ontwerpen van bedrijfsprocessen om ze efficiënter en effectiever te maken en het implementeren van de procesverbeteringen.
  • Training en workshops om medewerkers bewust te maken van het belang van procesoptimalisatie en hen de nodige vaardigheden en tools aan te leren (Lean/Six Sigma, procesanalysetechnieken en verbeteringstechnieken zoals Kaizen).

Projectmanagement.

‘De beste manier om een project sneller af te krijgen, is om eerder te beginnen.’

Projecten worden ingezet om de strategie van de onderneming te effectueren en hebben vaak grote impact op de onderneming, haar klanten en haar medewerkers. Uw project is uniek en zal specifieke uitdagingen met zich meebrengen. We begrijpen de impact die dit met zich meebrengt en beschikken over de benodigde kennis en ervaring om projecten succesvol te beheren en tot een succesvol einde te brengen. We zijn bedreven in het leiden van professionals in dynamische omgevingen, het verbinden van mensen en het verkrijgen van commitment voor veranderingen.

Wij bieden de volgende diensten aan:

  • Beheren van programma’s en projecten met de focus op effectieve uitvoering en resultaten.
  • Evaluatie en implementatie van projectomgevingen en -organisaties: wij bekijken de huidige situatie en adviseren over verbeteringen in de inrichting van het project, om zo betere resultaten te behalen.
  • Opstellen van business cases voor zowel projecten als programma’s, waardoor de haalbaarheid en meerwaarde ervan worden onderbouwd en er een helder beeld ontstaat van de te verwachten kosten en opbrengsten.