“Tell me and I forget, teach me and I remember, involve me and I learn”

Volwassen onderhoud door het leren te stimuleren

LEAN is een van de methodieken die wij toepassen om de processen van onze klanten te verbeteren. Een belangrijk aspect van LEAN is het principe van continu blijven leren. Chris Argyris en Donald Schön (1996) zijn zo een beetje de grondleggers van de lerende organisatie en hebben verschillende publicaties en boeken geschreven over dit onderwerp.

Het gebruik van simulaties in de vorm van een spel (gaming) is een veelgebruikt middel om het leren binnen een team te bevorderen op een (inter)actieve manier. De afgelopen decennia zien we ook een sterke toename in het gebruik van onder meer LEAN-spellen.

Een spelsimulatie is een nabootsing van de werkelijkheid in een gecontroleerde omgeving. Vanuit een gecreëerde uitgangssituatie laat een simulatie zien hoe deze situatie kan veranderen en zich ontwikkelt. Enkele voordelen zijn dat het inzicht in efficiënt werken wordt vergroot. Maar ook het zoeken en vinden van oplossingen en actiegericht handelen worden gestimuleerd.

Met gaming kunnen organisaties worden geholpen om op een eenvoudige en praktische manier principes te begrijpen en zo met kleine stappen te veranderen. Om de deelnemers werkelijk een leerzame ervaring mee te geven is een goede facilitator essentieel. Na iedere ronde begeleidt de facilitator het leerproces van het reflecterenbrainstormenimplementeren en evalueren. De deelnemer wordt geleerd om deze stappen zelf toe te passen waardoor het effect op het spel direct merkbaar zal zijn. De meerwaarde van deze aanpak wordt de deelnemer vergroot en daarmee ook de kans dat dit binnen de eigen organisatie wordt toegepast. Door het multidisciplinaire karakter van het spel en de verschillende rollen is het eenvoudig om alle verschillende doelgroepen er bij te betrekken en samen te leren.

Meer weten? Als je vragen hebt naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact met ons op.