Verandering dat blijft hangen

Uit veel studies blijkt dat de gemiddelde mens verandering als onwenselijk ervaart. Tenzij er sprake is van absolute noodzaak zijn wij niet snel geneigd om fundamenteel te veranderen in ons gedrag. Tijdens de corona crisis hebben we gezien dat wij in tijden van nood tijdelijk heel flexibel kunnen zijn. Echter, wanneer de druk van de ketel is, keren we ook weer snel terug in oude gedragspatronen.

Het succes van veel projecten wordt gemeten aan de hand van het wel of niet behalen van vooraf gedefinieerde opleverresultaten. Dit zijn vaak bepaalde tools en werkafspraken die in veel gevallen achteraf niet blijken te zorgen voor een blijvende verandering. Ieder bedrijf zou zichzelf vooraf de vraag moeten stellen in hoeverre de organisatie hier klaar voor is. Op basis daarvan een plan met maatregelen bedenken om de verandering in goede banen te leiden.

De Change Sustainability Index geeft de organisatie inzicht in het verloop van de verandering gedurende het project. Daarmee heeft de organisatie ook handvatten om heel specifiek en tijdig bij te sturen om een duurzaam gebruik van de geïmplementeerde oplossingen te kunnen realiseren.  Gedurende de looptijd van een verandertraject wordt de mate waarin de gewenste gedragsverandering in de organisatie is verankerd op verschillende niveaus gemeten. Het eerste niveau meet de mate waarin het bij de eindgebruikers duidelijk wat er nodig is om handen en voeten te geven aan de nieuwe behoefte tot en met het laatste niveau waarbij het gewenste gedrag zichtbaar en geïnternaliseerd is door het lokale team.

Het succes zit in een adequate en grondige voorbereiding met de opdrachtgever aan de voorkant, zodat er voldoende aansluiting is bij de klant specifieke vraag. Gedurende het project dient een open en eerlijk gesprek te worden gevoerd om bij te kunnen sturen.

Meer weten? Als je vragen hebt naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact met ons op.